Đang tải ...

Các mô hình kết nối tổng đài IP, Kết nối tổng đài thường với tổng đài IP

Các mô hình kết nối tổng đài điện thoại IP thành hệ thống riêng, kết nối tổng đài thường với tổng đài IP


1. Sơ đồ kết nối hệ thống các tổng đài IP tại các tỉnh, các chi nhánh

 

2. Mô hình kết nối tổng đài IP với các tổng đài Analog thông thường như tổng đài Siemens.

 

3. Sơ đồ kết nối 1 tổng đài IP với 1 tổng đài điện thoại Analog để gọi nội bộ

4. Sơ đồ kết nối tổng đài IP dùng chung. Dùng 1 tổng đài cho 1 văn phòng chính và cho nhiều chi nhánh nhỏ

Từ khóa

Chưa có gì

 

Nhận xét

Không có bài viết nào được tìm thấy

Bài viết mới

Gõ các ký tự bạn nhìn thấy trong bức ảnh sau.