Đang tải ...
Cáp quang chôn trực tiếp có lớp băng thép

Cáp quang chôn trực tiếp có lớp băng thép

Mã hàng: Cáp quang chôn trực tiếp có lớp


[Liên hệ để biết giá]

Trong kho
10 ngày

Cáp Chôn Trực tiếp, có lớp băng thép

Cáp sợi quang loại chôn trực tiếp có cấu trúc được thiết kế nhằm đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn ITUT G.652, các chỉ tiêu của IEC, EIA và tiêu chuẩn ngành TCN 68 - 160: 1996

Cấu trúc cáp

Số sợi: Từ 2 đến 96 sợi quang đơn mode.
- Bước sóng hoạt động của sợi quang : 1310 nm và 1550 nm.
- Phần tử chịu lực phi kim loại trung tâm.
- Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang được làm theo công nghệ ống đệm lỏng.
- Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phưng pháp SZ chung quanh phần tử chịu lực trung tâm (bện 2 lớp).
- Các khoảng trống giữa sợi và bề mặt trong của lòng ống đệm được điền đầy bằng một hợp chất đặc biệt chống sự thâm nhập của nước.
- Lớp sợi tổng hợp chịu lực bao quanh lõi.
- Lớp nhựa PolyEthylene chất lượng cao bảo vệ trong.
- Lớp băng thép gợn sóng chống loài gậm nhấm.
- Lớp nhựa PolyEthylene chất lượng cao bảo vệ ngoài.
- Thích hợp cho chôn trực tiếp (DB) và chôn luồn ống (DU).