Đang tải ...
Cáp quang treo phi kim loại

Cáp quang treo phi kim loại

Mã hàng: A-DF(T)2Y


[Liên hệ để biết giá]

Trong kho
10 ngày

Cáp quang treo phi kim loại

Cáp sợi quang loại treo phi kim loại có cấu trúc được thiết kế nhằm đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn ITUT G.652, các chỉ tiêu của IEC, EIA và tiêu chuẩn ngành TCN 68 - 160: 1996

Cấu trúc cáp
Số sợi: Từ 2 đến 20 sợi quang đơn mode.
- Bước sóng hoạt động của sợi quang : 1310 nm và 1550 nm.
- Phần tử chịu lực phi kim loại trung tâm.
- Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang được làm theo công nghệ ống đệm lỏng.
- Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phưng pháp SZ chung quanh phần tử chịu lực trung tâm (bện 2 lớp).
- Các khoảng trống giữa sợi và bề mặt trong của lòng ống đệm được điền đầy bằng một hợp chất đặc biệt chống sự thâm nhập của nước.
- Lớp sợi chịu lực phi kim loại bao quanh lõi.
- Lớp nhựa PolyEthylene  bảo vệ ngoài (cho cáp treo dưới đường dây có điện thế nhỏ hơn 110KV) hay loại nhựa PolyEthylene chống nút (TRPE) cho cáp treo dưới đường dây có điện thế lớn hơn 110KV
- Lớp nhựa PolyEthylene chất lượng cao bảo vệ ngoài.
- Được dùng như loại cáp tự treo phi kim loại trong mạng lưới cáp thông tin liên lạc (NMAC)
Ký hiệu tiêu chuẩn cáp: A-DF(T) 2Y(2-20) E9/125 0.38F3.5 + 0.24H18LG