Đang tải ...

Dịch Vụ Bảo Dưỡng

  • Thiết bị được theo dõi, kiểm tra định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý.
  • Khi xảy ra sự cố bất ngờ, AGC lập tức cử chuyên gia kỹ thuật ghi nhận tình hình, xác định lỗi từ xa và nhanh chóng khắc phục sự cố trong thời gian đã cam kết (thực tế thường khắc phục nhanh hơn). Hoặc chuyên gia kỹ thuật sẽ tới tận nơi (Onsite) để khắc phục sự cố, hoặc thay thế bằng một thiết bị khác để khách hàng sử dụng trong thời gian chờ sửa chữa.

Từ khóa

Chưa có gì