Đang tải ...

Dịch Vụ Cho Thuê Thiết Bị

GIỚI THIỆU

Chúng tôi có sẵn các thiết bị đầu cuối để phục vụ nhu cầu thuê trong thời gian chờ sửa chữa/ bảo hành, xin quyết định đầu tư hay dùng thử trước khi quyết định mua thực.

Các loại hình cho thuê như sau:

  • Thuê và hoàn trả: khách hàng thuê theo một thời gian nhất định đã thỏa thuận và trả lại thiết bị đã thuê khi hết thời hạn thuê.
  • Thuê và sở hữu:
- Đầu tiên khách hàng chỉ mong muốn thuê nhưng sau đó mong muốn sở hữu nó. Chi phí sở hữu sẽ được tính toán sao cho khách hàng có lợi nhất.
- Khách hàng muốn mua nhưng do ngân sách không cho phép, cần phải chia ra thành nhiều thời đoạn để thanh toán (tương tự một hình thức trả chậm)

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

  • Giảm chi phí đầu tư.
  • Giảm thời gian ngừng hoạt động của doanh nghiệp.
  • Không tốn chi phí bảo trì.
  • Không sợ hết hạn bảo hành hay lạc hậu về công nghệ.

Từ khóa

Chưa có gì