Đang tải ...

Dịch Vụ Hỗ Trợ Khẩn Cấp

  • Với dịch vụ HỖ TRỢ KHẨN CẤP, khách hàng hoàn toàn yên tâm vì thời gian khắc phục sự cố được AGC cam kết thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể được ấn định trước trong hợp đồng.
  • Khi nhận được thông tin sự cố xảy ra, ngay lập tức AGC chỉ định chuyên gia am hiểu hệ thống của khách hàng để nhanh chóng cô lập sự cố, đề xuất giải pháp khắc phục tại chỗ hoặc có thể thay thế bằng thiết bị tương đương để phục hồi hoạt động cho hệ thống đảm bảo hoàn tất việc khắc phục theo đúng cam kết.
  • Dịch vụ này thích hợp cho những thiết bị quan trọng và những đối tượng cấp cao trong doanh nghiệp

Từ khóa

Chưa có gì