Đang tải ...

Dịch Vụ Sửa Chữa

  • Khách hàng có thể ký kết hợp đồng khung với AGC, lựa chọn các mức độ dịch vụ phù hợp (tham khảo bảng dịch vụ) để được hưởng các chính sách dịch vụ ưu tiên.
  • Trong vòng 4 giờ kể từ khi nhận cuộc gọi thông báo sự cố AGC sẽ cử chuyên gia tới tận nơi để khắc phục sự cố. Chi phí dịch vụ sẽ được thanh toán từng lần hoặc một lần vào cuối kỳ dựa trên các biên bản xác nhận công việc sau mỗi lần dịch vụ.

Từ khóa

Chưa có gì