Đang tải ...

Tổng đài siemens hipath 1120-4-12

Mã hàng: HiPath 1120-4-12


[Liên hệ để biết giá]

Hàng đặt trước
  • 04 trung kế và 12 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext)
  • 01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/08 Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN.
  • 01 Card EB204 mở rộng 2 trung kế và 04 máy nhánh.