Đang tải ...
LBC 1085/00 Loudspeaker Cable

LBC 1085/00 Loudspeaker Cable

Mã hàng: LBC 1085/00


[Liên hệ để biết giá]

Trong kho
10 ngày

Length 100 m (328 ft) reels
Type Twin-core (2 x 0.75 mm2)
Color Black