Đang tải ...

Lịch Sử Phát Triển

Năm 2010:  AGC vượt chỉ tiêu về doanh số và lãi ròng: tăng trưởng 120% so với năm 2009. Chính thức trở thành đại lý phân phối của Bosch về lĩnh vực An ninh tại Việt nam. Thành lập văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh...Đọc tiếp

Năm 2009: Thành lập phòng Nghiên cứu giải pháp và phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, trở thành đại lý bán hàng của Cisco...Đọc tiếp

Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 2,2 tỷ đồng. Mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn quốc. Trở thành đối tác về giải pháp của SIEMENS truyền thông tại Việt nam...Đọc tiếp

Năm 2007: Mở rộng hoạt động hợp tác với Panasonics, AMP và duy trì hợp tác với SIEMENS và trở thành đại lý phân phối chính thức của SIEMENS tại Việt Nam...Đọc tiếp

Năm 2006: Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh, đặt quan hệ và trở thành đại diện bán hàng của SIEMENS truyền thông tại Việt Nam...Đọc tiếp

Năm 2005:  08/12 thành lập Công ty TNHH với hai thành viên ban đầu...Đọc tiếp

Từ khóa

Chưa có gì