Đang tải ...

Tổng đài siemens hipath 1120-6-16

Mã hàng: Hipath 1120-6-1


[Liên hệ để biết giá]

Trong kho
10 ngày
  • 06 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext)
  • 01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/08 Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN.
  • 02 Card  EB204 mở rộng 2 trung kế và 04 máy nhánh. Phù hợp văn phòng nhỏ, làm trung tâm trả lời khách hàng