Đang tải ...

Tổng đài siemens hipath 1120-2-8

Mã hàng: Hipath 1120-2-8


giá: 7.000.000,00 VND

Hàng đặt trước
  • 02 trung kế và 08 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext)
  • 01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/08 Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN