Đang tải ...

Sơ Đồ Tổ Chức

Ban giám đốc:

 • Ban giám đốc làm nhiệm vụ hoạch định chiến lược, định hướng và phát triển công ty
 • Giám đốc là người quản lý, giám sát và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.

Các phòng ban

1. Phòng hành chính tổng hợp:

 • Xử lý các công việc hành chính hàng ngày của công ty.
 • Phối hợp với các phòng ban khác trong các hoạt động cụ thể như các hội thảo, các chương trình đào tạo, đón tiếp đối tác..vv.

2. Phòng tài chính kế toán:

 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, các báo cáo và nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.
 • Hoạch định các kế hoạch tài chính theo các kế hoạch kinh doanh và đầu tư của công ty.
 • Liên tục cập nhật các thay đổi và bổ xung của ngành thuế và tài chính.
 • Quản lý tài sản của công ty, phân tích các dòng tiền đi và về nhằm điều chỉnh các kế hoạch đầu tư và kinh doanh

3. Phòng kinh doanh dự án:

 • Triển khai các hoạt động tiếp thị và quảng cáo trước bán hàng.
 • Tìm kiếm và mở rộng khách hàng
 • Cung cấp thông tin cho khách hàng về các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ
 • Phối hợp với các phòng ban xây dựng các giải pháp kỹ thuật và tài chính nhằm thỏa mãn nhu cầu và điều kiện của khách hàng.
 • Lập dự toán, tư vấn, đề nghị sản phẩm và công nghệ sử dụng dựa trên nền mở, bảo vệ giá trị đầu tư cho khách hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng sau khi hoàn thành dự án.
 • Xây dựng các hoạt động và chính sách kinh doanh cho các khách hàng và các đối tác.

4. Phòng xuất nhập khẩu:

 • Phối hợp cùng với phòng Dự án và phòng Kế toán để đảm bảo việc nhập hàng và mua hàng theo đúng tiến độ của dự án.

5. Phòng nghiên cứu và phát triển:

 • Phối hợp các hãng sản xuất lựa chọn giải pháp tối ưu nhất, mới nhất cho khách hàng.
 • Tư vấn, thiết kế, tích hợp hệ thống và chuyển giao công nghệ.
 • Nghiên cứu các công nghệ và dịch vụ mới.

6. Phòng kỹ thuật và bảo hành:

 • Triển khai các dịch vụ cài đặt thiết bị, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành bảo trì sau bán hàng.
 • Cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp theo yêu cầu của khách hàng.
 • Dung cấp các dịch vụ bảo hành nhanh chóng, kịp thời làm hài lòng khách hàng.

7. Phòng kho và giao nhận hàng hóa:

 • Phối hợp các phòng kế toán, kinh doanh dự án, kỹ thuật kịp thời thông báo tình trạng hàng hoá trong kho
 • Đảm bảo chất lượng vật tư thiết bị trong kho luôn đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất
 • Đảm bảo việc giao và nhận hàng hóa diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đúng, đủ và chính xác.

Từ khóa

Chưa có gì