Đang tải ...

Tải Tài Liệu

 

 

* Chú ý : Tất cả tài liệu hướng dẫn của chúng tôi được tạo bằng file PDF hoặc Video định dạng .swf, để xem được tài liệu của chúng tôi hãy chắc chắn máy tính của bạn đã cài Adobe Reader phiên bản 6.0 trở lên)

1.Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo gọi y tá NEM-10A/C của AIPHONE - Nhật Bản (định dạng .ZIP, dung lượng 306.6 KB)

2.Sơ đồ kết nối hệ thống CCTV với hê thống truyền hình cáp (định dạng .ZIP, dung lượng 134.77 KB)

3.Sơ đồ kết nối hệ thống âm thanh thông báo 6 vùng của Bosch (định dạng .RAR, dung lượng 283 KB)

Từ khóa

Chưa có gì