Đang tải ...

Thiết bị truyền hình

Từ khi công nghệ thông tin phát triển đến nay, đã có rất nhiều phương tiện, công nghệ về thông tin, truyền thông ra đời, hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển lớn mạnh của xã hội. Trong những công nghệ đó có những thiết bị truyền hình hỗ trợ mạnh mẽ mang lại hiệu quả cao.

Công ty AGC chuyên cung cấp các giải pháp về truyền hình đáp ứng các nhu cầu chuyên nghiệp, từ các doanh nghiệp nhỏ đến các doanh nghiệp lớn, cơ quan tổ chức, văn phòng ... phù hợp với môi trường hoạt động.

Thiết bị truyền hình MATV