Đang tải ...
Tổng đài điện thoại call center

Tổng đài điện thoại call center

Mã hàng: Call center system


[Liên hệ để biết giá]

Trong kho
10 ngày

Với mỗi một Doanh nghiệp, nhu cầu thông tin giữa các đối tượng có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp luôn chiếm một ảnh hưởng quan trọng. Các đối tượng thông tin có thể là nội bộ Doanh nghiệp, giữa Trung tâm và các Đại lý, giữa Doanh nghiệp với Khách hàng…Trong đó, các trao đổi thông tin dưới hình thức cuộc gọi vẫn đang chiếm một tỷ trọng lớn. Đối với doanh nghiệp là một Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Call Center là một bộ phận rất quan trọng.

Với kinh nghiệm lâu năm trong việc triển khai hệ thống cho các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, công ty AGC đưa ra giải pháp hệ thống Call Center dựa trên các công nghệ cơ bản sau:

  • Công nghệ CTI (Computer Telephony Integration – Tích hợp Máy tính Truyền thông)
  • Công nghệ tự động chuyển đổi văn bản thành tiếng nói tiếng Việt, Anh (Text To Speech)
  • Công nghệ quản trị và xử lý dữ liệu, công nghệ xử lý thông tin mạng máy tính.

Giải pháp được xây dựng trên nguyên tắc: hệ thống sử dụng các công nghệ chuẩn quốc tế, có tính mở, có khả năng thích ứng tốt trong từng điều kiện cụ thể tại Việt Nam.Một số tính năng của hệ thống:

  • Nhận và phân phối các cuộc gọi đến hệ thống (hiện số chủ gọi, thông tin chủ gọi, xếp hàng đợi khi bận, chuyển gọi trong nhóm, khác nhóm, ngoài mạng,hội nghị,...)
  • Quản lý cuộc gọi (phân nhóm ĐTV theo chức năng, thiết lập quy tắc phân phối, ...)
  • Cung cấp các thông tin tự động (Audiotex) : Thông tin được tổ chức dạng cây, khách hàng gọi đến bấm mã tra cứu, mọi thông tin sẽ được tự động tra cứu và trả lời. Máy chủ tự động trả lời tích hợp công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói TTS (Text To Speech).
  • Tự động gọi ra (Auto Dialing) : Đặt lịch gọi ra và kịch bản gọi ra
  • Thư thoại (voice Mail) : Khách hàng có thể nhận được những tin nhắn dưới dạng giọng nói và gửi những tin nhắn của mình tới hộp thư thoại khác. Mỗi hộp thư tối đa 10 tin, mỗi tin tối đa 3 phút. Hệ thống có thể đáp ứng từ 5000 đến 50000 hộp thư thoại.