Đang tải ...

Tổng đài điện thoại không dây Siemens HiPath 3000

Mã hàng: HiPath Cordless


[Liên hệ để biết giá]

Trong kho
10 ngày

HiPath Cordless Office là giải pháp thông tin di động kiểu tế bào sử dụng kỹ thuật số tích hợp hoàn toàn với hệ thống tổng đài SIEMENS HiPath 3000.

Cấu trúc hệ thống HiPath Cordless Office các thành phần bao gồm các Card chuyển mạch SLC16 ( hoặc Up0/e ) được gắn trong tổng đài HiPath 3000. Các trạm thu phát cơ sở  (BS – Base Station ) và các máy thu phát di động (MS – Mobile Station ) giao tiếp với nhau bằng giao diện vô tuyến theo tiêu chuẩn DECT/GAP ở tần số 1.800 MHz.

Các BS có thể được nối trực tiếp với cổng cạc điểu khiển hoặc nối với card SLC bằng những giao diện Up0/e. Hệ thống thực hiện mã hoá tín hiệu thoại theo chuẩn ADPCM để đạt tốc độ 32Kbps. Như vậy, mỗi kênh Up0/e (2B+D) hỗ trợ 4 kênh thoại từ MS. Có các loại BS với 1 Up0/e, 2Up0/e và 3 Up0/e cho phép đồng thời 4, 8, 12 kênh thoại.

Cự ly từ BS đến HiPath 3000 cho phép là 1km với dây đồng chuẩn đường kính 0.6mm. Khoảng cách từ BS đến MS là 300m khi không có vật cản và 50m khi có vật cản. Hệ thống có các chức năng Roaming và Handover cho phép MS được phục vụ khi đi từ vùng phủ sóng của BS này sang vùng phủ sóng của BS kia. Vùng phục vụ của mỗi BS khi đó có dạng hình lục lăng (tế bào- cell) giống như ở mạng di động GSM công cộng. Sự bố trí hợp lý các BS sẽ cho phép vùng phủ sóng tổng thể cần thiết. ở những vùng có mật độ MS cao có thể bố trí nhiều BS sử dụng nhiều kênh Up0/e còn các vùng có mật độ sử dụng thấp thì mật độ BS và số lượng kênh Up0/e sử dụng ở mỗi BS giảm đi.

Máy mobile Gigaset có thể sử dụng mọi dịch vụ của HiPath 3000 như mọi thuê bao cố định khác và có giao diện sử dụng tương đồng với điện thoại Optipoint. Hệ thống quản trị HiPath Cordless Office cũng được tích hợp chung với hệ thống quản lý của HiPath 3000.