Đang tải ...

Tổng đài IP

  • Hệ thống tổng đài IP là một bước đột phá trong công nghệ viễn thông.Hệ thống không chỉ giúp người sử dụng tiết kiệm rất nhiều chi phí trong việc thanh toán cước viễn thông mà còn đem đến cho công ty nhiều lợi ích, thiết bị nhỏ,gọn,đơn giản với những tính năng nổi bật.
  • Hệ thống có khả năng thiết lập một hội nghị truyền thanh giải quyết các vấn đề cấp bách với nhân viên đang ở ngoài công ty.Hoặc một hội nghị truyền thanh giữa các chi nhánh với nhau mà không tốn kém chi phí cước viễn thông.

      

  • Các ứng dụng nổi bật, khi doanh nghiệp ứng dụng liên kết PSTN cho tổng đài IP : gọi cố định, di động trong nước; gọi cố định liên tỉnh hay quốc tế nhưng trả cước nội hạt ( dùng cho các công ty có nhiều chi nhánh trong và ngoài nước như các công ty du lịch, ngân hàng, công ty đa quốc gia), chuyển hướng cuộc gọi.
  • Doanh nghiệp có thể liên lạc miễn phí giữa tất các các máy nhánh Extensions trong hệ thống tổng đài VoIP. Các máy nhánh Extension này có thể nằm bất cứ đâu trên thế giới, với điều kiện là nơi lắp đặt các máy nhánh này phải có đường kết nối Internet : ADSL, Leased Lines, Optical Cablle...
  • Là một công cụ quản lý,kiểm soát rất tốt và hiệu quả tất cả các máy điện thoại trong hệ thống nhưng thao tác thật đơn giản và tính năng bảo mật cao.

>> Các mô hình kết nối tổng đài IP, Kết nối tổng đài thường với tổng đài IP

Tổng đài IP-PBX HiPath 3550 Tổng đài IP-PBX HiPath 3800 Tổng đài IP-PBX HiPath 4000Tổng đài IP-PBX Blaze 1200 Tổng đài IP-PBX Blaze 5000 Linh kiện tổng đài IP-PBX