Đang tải ...
Siemens Hipath 4000

Tổng đài Siemens Hipath 4000

Mã hàng: Siemens Hipath 4000


[Liên hệ để biết giá]

Trong kho
10 ngày
 • Tính năng toàn phần hệ thống HiPath 4000 được cài đặt cho tất cả các thuê bao IP phân bố
 • Quản trị trung tâm đối với toàn bộ kiến trúc IP phân bố
 • Dung lượng lớn, có thể mở rộng theo hình thức ghép tầng
 • Tối đa 15 điểm truy cập được kết nối trực tiếp với hệ thống trung tâm
 • Tối đa 83 điểm truy cập xa được kết nối với hệ thống trung tâm dựa trên nền tảng IP
 • Tối đa 12,000 thuê bao số hoặc thuê bao IP cho mỗi hệ thống chuyển mạch.
 • Tối đa 100,000 thuê bao số hoặc thuê bao IP trong mạng truyền thông HiPath 4000
 • Điểm truy cập xa với tính năng khẩn cấp (khả năng hoạt động độc lập của các điểm truy cập): 40 điểm truy cập qua nền IP cho mỗi khối khẩn cấp, tối đa 83 điểm truy cập AP 3700 tương ứng với khối khẩn cấp của chính điểm truy cập
 • Khối mạch HG 3530 cho đầu cuối IP di động
 • Báo hiệu thông thoại
 • Đường tải thông thoại
 • Chất lượng đàm thoại cao (ví dụ: xóa bỏ tiếng vọng và chuyển mạch đàm thoại IP)
 • Hỗ trợ quản trị (ví dụ: SNMP)
 • Số kênh kết nối tối đa đồng thời trên mỗi HG 3570 và HG 3575 trong mạng truyền thông IP là 90