Đang tải ...

Tổng đài Siemens

Cung cấp tư vấn lắp đặt tổng đài Siemens: tổng đài Siemens Hipath 1120, tổng đài Siemens Hipath 1150, tổng đài Siemens Hipath 1190, tổng đài Siemens Hipath 3800, tổng đài Siemens Hipath 4000.

>> Giới thiệu tổng đài Siemens

Siemens Hipath 3800 Siemens Hipath 1190 Siemens Hipath 3550Siemens Hipath 1120 Siemens Hipath 1150 Siemens Hipath 4000Sản phẩm mới

 

Tổng đài siemens hipath 1120-4-12

[Liên hệ để biết giá]
   
HiPath1150-4-28

Tổng đài Siemens HiPath1150-4-28

[Liên hệ để biết giá]
   

Tổng đài Siemens HiPath1150-4-32

[Liên hệ để biết giá]
 
 
Siemens Hipath 4000

Tổng đài Siemens Hipath 4000

[Liên hệ để biết giá]
   

Tổng đài siemens hipath 1120-2-8

7.000.000,00 VND
   
HiPath3550-8-8-108

Tổng đài Siemens HiPath3550-8-8-108

[Liên hệ để biết giá]
 
 
HiPath3800-16- 8-144

Tổng đài Siemens HiPath3800-16- 8-144

[Liên hệ để biết giá]
   
HiPath 1190-10-10

Tổng đài Siemens HiPath 1190-10-10

[Liên hệ để biết giá]
   

Tổng đài Siemens HiPath 1190-10-102

[Liên hệ để biết giá]
 
 
HiPath3550-16-8-68

Tổng đài Siemens HiPath3550-16-8-68

[Liên hệ để biết giá]
   
HiPath3800-16- 8-120

Tổng đài Siemens HiPath3800-16- 8-120

[Liên hệ để biết giá]